Close

Tehsil

Tehsil
Sno Tehsil Name Block Name Tehsildar
1 Bina Bina Prashant Agrawal
2 Khurai Khurai Sanjay Dubey
3 Malthone Malthone Ajendra Prajapati
4 Banda Banda L.R. Jangade
5 Shahgarh Shahgarh Vinita Jain
6 Rahatgarh Rahatgarh Yashveer Singh Tomar
7 Jaisinagar Jaisinagar Sanjay Jain
9 Sagar Sagar Narendra Babu Yadav
10 Garhakota Rehli Sangeeta Mahto
11 Rehli Rehli Manoj Chourasia
12 Deori Deori Kuldeep Parashar
13 Kesli Kesli Yashwant Kulhara